Thứ tư 13/11/2019
in trang
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
 

Ban tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

     

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm  nhằm ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tạo sự đoàn kết, đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

 
NC