Thứ ba 12/11/2019
in trang
Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu (QĐ 03/2019)
 

Số văn bản
03
Ký hiệu
2019/QĐ - UBND
Ngày ban hành
08/3/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019.
Người ký
Giàng A Tính
Trích yếu
Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định Quy phạm pháp luật

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến