Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho CBCCVC năm
 

Số văn bản
537
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
29/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Trần Tiến Dũng
Trích yếu
Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến