Thứ ba 12/11/2019
in trang
Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH (QĐ 525)
 

Số văn bản
525
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
27/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành  mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến