Thứ ba 12/11/2019
in trang
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực NN&PTNT áp dung chung tại UBND cấp xã (QĐ 480)
 

Số văn bản
480
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
22/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến