Thứ ba 12/11/2019
in trang
Phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 (QĐ 454)
 

Số văn bản
454
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
16/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến