Thứ ba 12/11/2019
in trang
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 452)
 

Số văn bản
452
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
16/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Trần Tiến Dũng
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất
giai đoạn 2020 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến