Thứ ba 12/11/2019
in trang
Thành lập Ban Tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội diễn do Ngành VH, TT và DL chủ trì (QĐ 443)
 

Số văn bản
443
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
14/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
V/v thành lập Ban Tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội diễn do Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức năm 2019
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến