Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019
 

Ngày 17/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36 /QĐ-UBND, Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019, gồm 34 thành viên. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng Ban Tổ chức; Phó Trưởng Ban Tổ chức các đồng chí Sùng A Hồ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  
Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử năm 2019 thiết thực hiệu quả.

 
Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công. Trưởng, Phó Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của cơ quan trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của BTC; BTC được trưng tập cán bộ của các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

 
Thu Hoài