Lĩnh vực Lao động TBXH cấp xã
Thứ sáu 15/11/2019
5. Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 

5. Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
   + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ
+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội) tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày;
+ Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.
+ Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.
- Sau khi có Quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định;
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
+ Bản sao Sổ hộ khẩu;
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không có khiếu nại, tố cáo của công dân về kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp cấp xã);
- 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân về kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp cấp xã);
* Lưu ý: thời hạn trên không kể thời gian luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan cấp huyện và cơ quan cấp xã.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản đề nghị của UBND cấp xã
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật (Mu số 01)
+ Tờ khai thông tin của hộ gia đình người khuyết tật (Mu số 02) Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 4. Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật   (26/09/2014)
 • 3. Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức   (26/09/2014)
 • 2. Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp sau:   (26/09/2014)
 • 1. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật   (26/09/2014)
 • Cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phích cho trẻ em dươí 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập   (21/06/2012)
 • Xác nhận kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định trợ cấp cho người tham gia kháng chiến   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn xin đi giám định thương tật của thương binh   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chính sách đối với thân nhân lão thành cách mạng   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn đề nghị xin giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng,   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng   (21/06/2012)
 • Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh (do mất hoặc do hư hỏng)   (21/06/2012)
 • Xác nhận bản khai của thân nhân đảm nhận việc thờ Bằng Tổ Quốc ghi công   (21/06/2012)