Lĩnh vực Lao động TBXH
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
 

10. Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
   + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật;
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định;
+ Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
+ Bản sao Sổ hộ khẩu;
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
+ Các văn bản giấy tờ khác liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB và XH
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính              
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai thông tin của người khuyết tật (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh TIến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú   (25/09/2014)
 • Thủ tục hỗ trợ mai táng phí với người khuyết tật   (25/09/2014)
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 thá   (25/09/2014)
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt   (25/09/2014)
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng   (25/09/2014)
 • Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH KL của HĐ không khách quan)   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH không đồng ý KL của HĐ)   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH không KL được mức độ khuyết tật)   (25/09/2014)
 • Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện nguy hiểm độc hạ   (21/01/2014)
 • Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành Quyết định tại Trung tâm chữa bệnh – GD – LĐXH   (21/01/2014)
 • Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em bị buôn bán từ nướ   (21/01/2014)
 • Kiểm tra và đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công   (21/01/2014)
 • Cấp lại sổ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho thương binh, gia đình liệt sĩ   (21/01/2014)
 • Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ nơi khác chuyển đến   (21/01/2014)