Lĩnh vực Lao động TBXH
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
 

8. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
   + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ
- Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi nơi khác và có đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ và đề nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc và giấy giới thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú mới của đối tượng, gửi kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp của đối tượng;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo mức tương ứng của địa phương;
- Thời gian hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại nơi ở mới từ tháng tiếp theo của tháng thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ở cũ của đối tượng.
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
 - Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị của người khuyết tật thôi nhận trợ cấp xã hội ở nơi cư trú cũ và đề nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới.
b. Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng           
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

 
Minh TIến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 thá   (25/09/2014)
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt   (25/09/2014)
 • Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng   (25/09/2014)
 • Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH KL của HĐ không khách quan)   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH không đồng ý KL của HĐ)   (25/09/2014)
 • Đề nghị HĐ giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật (TH không KL được mức độ khuyết tật)   (25/09/2014)
 • Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện nguy hiểm độc hạ   (21/01/2014)
 • Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành Quyết định tại Trung tâm chữa bệnh – GD – LĐXH   (21/01/2014)
 • Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em bị buôn bán từ nướ   (21/01/2014)
 • Kiểm tra và đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công   (21/01/2014)
 • Cấp lại sổ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho thương binh, gia đình liệt sĩ   (21/01/2014)
 • Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ nơi khác chuyển đến   (21/01/2014)
 • Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với AHLLVT, AHLĐ trong kháng chiến   (21/01/2014)
 • Cấp lại sổ ưu đãi trong GDĐT cho đối tượng chính sách là HSSV là con của người có công với cách mạng   (21/01/2014)