Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 02 năm 2014
 
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
06-12-2013
Nghị quyết số: 88/2013/NQ-HĐND Phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
02
06-12-2013
Nghị quyết số: 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
114
06-12-2013
Nghị quyết số: 92/2013/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014
117
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
09-12-2013
Quyết định số: 34/2013/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
120

 

Tệp đính kèm.

 
TTTH - CB
 print   send mail
Các tin đã đăng