lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
Cấp bản sao từ sổ gốc (Áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc)
 
8. Cấp bản sao từ sổ gốc (Áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về người được đề nghị cấp bản sao thì cơ quan giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn trả kết quả và chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác chứng minh nhân thân; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Nộp lệ phí, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân; Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp, người ủy quyền của người được cấp bản sao từ bản chính thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
2. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ lưu tại phòng Tư pháp; bản sao cấp theo nhu cầu của đương sự
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngày trong ngày.
Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản sao
Lệ phí:
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc (chưa bao gồm giá phôi đối với các bản sao yêu cầu cấp ra phôi): 2.000 đ/bản.
Người yêu cầu cấp bản sao qua bưu điện phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu..
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc   (21/01/2014)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (21/01/2014)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới   (21/01/2014)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (21/01/2014)
 • Điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng   (21/01/2014)
 • Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi   (20/06/2012)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (20/06/2012)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (20/06/2012)
 • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (20/06/2012)
 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài   (19/06/2012)