lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc
 
6. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm tại : Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần.
- Người yêu cầu chứng thực xuất trình một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác tùy thân khác chứng minh nhân thân.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Giấy tờ có nội dung cần chứng thực; văn bằng, chứng chỉ của người dịch về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; kiểm tra nội dung giấy tờ, nếu thấy không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì yêu cầu đương sự ký vào văn bản trước mặt cán bộ, công chức việc thực hiện chứng thực.
+ Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Khi đến nhận kết quả, người yêu cầu chứng thực phải mang theo giấy hẹn trả kết quả và chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác chứng minh nhân thân; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Người yêu cầu chứng thực nộp lệ phí chứng thực, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bằng chứng chỉ về thứ ngoại ngữ cần dịch;
2. Giấy tờ văn bản cần dịch và bản dịch mà người dịch sẽ ký vào đó trước mặt người thực hiện chứng thực.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ lưu tại phòng Tư pháp; bản sao cấp theo nhu cầu của đương sự.
Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc;
- Trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Tư pháp huyện, thị xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Tư pháp huyện, thị xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lời chứng
Lệ phí:
Lệ phí chứng thực chữ ký người dịch: 5.000 đ/trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người dịch phải thông thạo thứ tiếng nước ngoài cần dịch. Để xác định người thông thạo tiếng nước ngoài thì căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch;
b) Người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.
- Cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ- CP ngày 18/5/2007;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (21/01/2014)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới   (21/01/2014)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (21/01/2014)
 • Điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng   (21/01/2014)
 • Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi   (20/06/2012)
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (20/06/2012)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (20/06/2012)
 • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (20/06/2012)
 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài   (19/06/2012)