lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới
 
3. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn trả kết quả; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì người đến nhận hộ phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Nộp lệ phí, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ khai theo mẫu quy định.
2. Bản chính giấy khai sinh.
3. Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.
Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.
4. Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu nộp bản sao và xuất trình bản chính các giấy tờ sau đây để kiểm tra:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;
- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp cần xác minh được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính   
Lệ phí:
Lệ phí : 20.000 đ/lần cấp
Trường hợp bổ sung hộ tịch: Miễn lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính,bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu. TP/HT-20012-TĐTK, CCHT)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Thay đổi, cải chính hộ tịch: Người được thay đổi, cải chính hộ tịch phải từ đủ 14 tuổi trở lên và đã đăng ký khai sinh tại địa hạt cấp huyện và sổ đăng ký khai sinh còn lưu.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Nghị định 06/2012/NĐ- CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.
- Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu V/v ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (21/01/2014)
  • Điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng   (21/01/2014)
  • Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi   (20/06/2012)
  • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch   (20/06/2012)
  • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
  • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc   (20/06/2012)
  • Cấp lại bản chính giấy khai sinh   (20/06/2012)
  • Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà   (20/06/2012)
  • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài   (19/06/2012)