Lĩnh vực Khiếu nại Tố cáo
Thứ ba 12/11/2019
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra huyện, thị xã
 
6. Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra huyện, thị xã.
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người tố cáo trực tiếp tố cáo với Thanh tra huyện, thị xã hoặc gửi đơn qua dịch vụ Bưu chính. Nếu gửi đơn trực tiếp thì tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ Quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Bước 2: Tiếp nhận xử lý thông tin (Khoản 1, Điều 20 - Luật Tố cáo).
a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện, thị xã thì quyết định ra văn bản thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý;
b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện, thị xã thì phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo.
- Bước 3: Xác minh nội dung tố cáo, thu thập các văn bản có liên quan đến nội dung tố cáo (Điều 22 - Luật Tố cáo).
- Bước 4: Kết luận nội dung tố cáo (Điều 24 - Luật Tố cáo).
- Bước 5: Xử lý tố cáo (Điều 25 -  Luật Tố cáo).
- Bước 6: Gửi kết luận nội dung tố cáo (Điều 26 - Luật Tố cáo).
Người giải quyết tố cáo gửi văn bản thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo (nếu có) cho người bị tố cáo và bộ phận quản lý người bị tố cáo:
+ Trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan thanh tra và cơ quan cấp trên trực tiếp;
+ Trường hợp người tố cáo không yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo, nhưng qua xác minh đã kết luận toàn bộ hoặc một số nội dung tố cáo là không đúng sự thật thì người giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết về những nội dung người tố cáo đã tố cáo không đúng sự thật.
- Bước 7: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo (Điều 30 - Luật Tố cáo).
- Bước 8:Lập, bàn giao hồ sơ giải quyết tố cáo.
Sau khi kết thúc việc thực hiện nội dung tố cáo, Đoàn (Tổ) xác minh, lập hồ sơ, bàn giao cho bộ phận lưu trữ cơ quan để thực hiện lưu trữ và quản lý theo quy định tại Quyết định số 2278/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện, thị xã.
Qua dịch vụ Bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn tố cáo;
+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
+ Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo (Điều 21 - Luật Tố cáo).
+ Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày (Điều 21 - Luật Tố cáo).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp:Các cơ quan nhà nước huyện, thị xã có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản kết luận nội dung tố cáo (Quyết định xử lý; Văn bản kiến nghị biện pháp xử lý).
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn tố cáo (Mẫu số 46).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không thuộc các trường hợp quy định theo Khoản 2, Điều 20 - Luật Tố cáo:
a) Tố cáo về vụ việc đã được người có thẩm quyền giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;
b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;
c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tố cáo năm 2011;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo;
- Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ lập, quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng