Lĩnh vực Khiếu nại Tố cáo
Thứ ba 12/11/2019
Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 
2. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Tiếp nhận đơn.
Tổ chức, cá nhân nộp đơn, các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có)trực tiếp tại Thanh tra huyện, thị xã hoặc gửi đơn qua dịch vụ Bưu chính. Bộ phận tiếp công dân, Văn thư tiếp nhận đơn do cơ quan tổ chức, cá nhân, vào Sổ tiếp nhận đơn thư hoặc công văn đến, trình lãnh đạo xem xét và chỉ đạo tham mưu xử lý.
 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Bước 2: Nghiên cứu, phân loại, xử lý đơn thư (Điều 27 Luật Khiếu nại; Điều 20 - Luật Tố cáo).
+ Nếu đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra huyện, thị xã và có đủ các điều kiện để thụ lý theo quy định thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Chánh Thanh tra huyện, thị xã thụ lý giải quyết hoặc báo cáo Chủ tịch UBND huyện, đề xuất hướng để giải quyết. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan trả lời cho công dân biết rõ lý do không được thụ lý;
+ Nếu đơn không thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra huyện, thị xã và không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo quy định thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển đơn, tài liệu và các chứng cứ kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc có văn bản trả lời lý do không thụ lý và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.
 Bước 3: Thông báo kết quả xử lý cho tổ chức, cá nhân đã gửi đơn thư.
Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện, thị xã.
+ Qua dịch vụ Bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
+ Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có).
+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Phiếu đề xuất thụ lý đơn; Phiếu trả lời đơn khiếu nại; Phiếu hướng dẫn; Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn; Phiếu chuyển đơn tố cáo; Phiếu chuyển đơn phản ánh, kiến nghị.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn Khiếu nại (Mẫu số 32).
+ Giấy ủy quyền khiếu nại
+ Đơn Tố cáo (Mẫu số 46).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-Luật Khiếu nại năm 2011.
- Luật Tố cáo năm 2011;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Tiếp công dân   (21/01/2014)