Lĩnh vực Khiếu nại Tố cáo
Thứ sáu 15/11/2019
Tiếp công dân
 
1. Tiếp công dân
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp công dân.
Cán bộ tiếp công dân đề nghị công dân giới thiệu họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có). Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp, người đại diện hợp pháp phải xuất trình giấy ủy quyền, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú (Khoản 1, Điều 60 - Luật Khiếu nại). Nếu nhờ Luật sư, thì Luật sư phải xuất trình thẻ luật sư, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật, giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư.
Bước 2: Công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Cán bộ tiếp dân lắng nghe, xem xét các nội dung đơn thư, tài liệu công dân cung cấp và xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của công dân. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Xử lý đơn đối với thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyển.
Phân loại và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 62-Luật Khiếu nại).    
Bước 3:Kết thúc buổi tiếp công dân.
Cán bộ tiếp công dân kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ cần thiết và căn cứ vào những thông tin, tài liệu mà công dân cung cấp. Vào “Sổ tiếp công dân” hoặc nhập vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân. Thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
* Địa điểm: Thanh tra huyện, thị xã.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện, thị xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có);
- Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định thời gian cụ thể.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan nhà nước cấp huyện, thị xã có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy giao nhận; Phiếu hẹn.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn Khiếu nại (Mẫu số 32)
- Đơn Tố cáo(Mẫu số 46);  
- Giấy ủy quyền Khiếu nại Mẫu số 41 (nếu có).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Khoản 3, Điều 62 - Luật Khiếu nại:
Người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong các trường hợp sau đây:
a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ;
b) Người vi phạm quy chế tiếp công dân.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-Luật Khiếu nại năm 2011;
- Luật Tố cáo năm 2011;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
- Nghị định số 89/1997/NĐ-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân;
- Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân;
- Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Quy trình tiếp công dân;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail