Lĩnh vực Tôn giáo
Thứ ba 12/11/2019
Tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
 
8. Tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định, trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét và đưa ra quyết định:
 + Không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản;
 + Chấp thuận thì đưa ra quyết định.
Bước 5: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu của Tổ chức.
Cách thức thực hiện:
Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.
Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản quyên góp có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia c   (21/01/2014)
  • Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ   (21/01/2014)
  • Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở   (21/01/2014)
  • Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo   (21/01/2014)
  • Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành   (21/01/2014)
  • Đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyệ   (21/01/2014)
  • Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh   (21/01/2014)
  • Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo   (19/06/2012)