Lĩnh vực Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại giấy chưng nhận đăn ký hộ kinh doanh
 
19. Cấp lại giấy chưng nhận đăn ký hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Tại trụ sở cơ quan hành chính
- Qua đường thư điện tử
Thành phần,số lượng hồ sơ:
a)    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
b)    Số lượng hồ sơ: 01 bộ;      
Thời hạn giải quyết:
Không quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   (21/01/2014)
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (21/01/2014)
 • Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (GCN bị mất)   (21/01/2014)
 • Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (GCN bị hư hỏng)   (21/01/2014)
 • Thủ tục sáp nhập hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Thủ tục hợp nhất hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Thủ tục chia, tách hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, HTX (Trường hợp thay đổi người đại diện t   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị HTX   (21/01/2014)
 • Đăng ký đổi tên hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã   (21/01/2014)