Lĩnh vực Văn hoá - Thể thao
Thứ sáu 15/11/2019
Đăng ký việc thực hiện tổ chức lễ hội cấp xã.
 
7. Đăng ký việc thực hiện tổ chức lễ hội cấp xã.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định và cấp phép:
-Thẩm định hồ sơ tại Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện (7 ngày làm việc).
-Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh ;
-Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội (trường hợp không cấp giấy phép tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do).
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức lễ hội.
2. Bản cam kết không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động và tổ chức lễ hội.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ gốc).
Thời hạn giải quyết:
 
37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.
• Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy phép.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Điều kiện:
 1. Lễ hội được tổ chức lần đầu;
 2. Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
 3. Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
 4. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài, hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.
Yêu cầu:
 1. Thành lập Ban tổ chức lễ hội;
 2. Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng theo ttruyền thống có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa – thông tin có thẩm quyền;
 3. Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội;
 4. Địa điểm tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội;
 5. Nguồn thu từ công đức, từ thiện, tài trợ và nguồn thu khác thu được từ việc tổ chức lễ hội phải được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
Ø Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành quy chế tổ chức lễ hội.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Internet   (21/01/2014)
 • Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Bi A   (21/01/2014)
 • Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ in ấn, quảng cáo   (21/01/2014)
 • Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ băng đĩa   (21/01/2014)
 • Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương   (21/01/2014)
 • Thành lập Ban vận động thành lập hiệp hội thể thao hoạt động trên địa bàn cấp huyện.   (21/01/2014)
 • Cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ Karaoke   (20/06/2012)