Lĩnh vực Giáo dục
Thứ ba 12/11/2019
Sát nhập, chia tách trường Tiểu học
 
6. Sát nhập, chia tách trường Tiểu học
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ
1. Đề án sát nhập, chia tách trường Tiểu học.
2. Tờ trình về đề án sát nhập, chia tách trường Tiểu học, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường; dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường.
3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc chia tách, sáp nhập trường tiểu học.
4. Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các quan có liên quan và ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có).
5. Sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ hợp pháp của người dự kiến làm hiệu trưởng.
Thời hạn giải quyết:
 
50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
·       Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
·       Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
·       Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Để sát nhập, chia tách các trường Tiểu học cần đảm bảo các điều kiện sau:
1. Vì quyền lợi của học sinh.
2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục,
3. Đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH;
4. Đảm bảo quyền lợi của CB,GV, CNV;
5. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số: 75/2006/ NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 51/2007/ QĐ -BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường Tiểu học.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng