Lĩnh vực Giáo dục
Thứ sáu 15/11/2019
Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
 
4. Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
*Thành phần hồ sơ:
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo;
- Biên bản kiểm tra;
- Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản này;
- Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng, ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Nhà trường, nhà trẻ bị chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục.Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.
- Không đảm bảo một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 8 của Điều lệ trường Mầm non;
- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cấp phép hoạt động giáo dục;
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số: 75/2006/ NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường Mầm non.
- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGĐT ngày 07/04/2008.
- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGĐT ngày 07/04/2008.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng