Lĩnh vực Nông nghiệp
Thứ ba 12/11/2019
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.
 
3. Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. 
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ):
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người đến nộp sơ.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn; trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền).
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị giao rừng cá nhân, hộ gia đình (phụ lục số 03 của Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN-PTNT).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
• Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
• Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Đơn đề nghị giao rừng cá nhân, hộ gia đình (phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN-PTNT).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Bên nhận khoán phải có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật dân sự;
Thực hiện quyền, nghĩa vụ về quản lý sử dụng đất của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
Sử dụng đất, rừng nhận khoán đúng mục đích, đúng quy hoạch; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của bên giao khoán về kế hoạch sản xuất, quy trình kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong quá trình nhận khoán.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
- Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNN Hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ. 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng