Lĩnh vực Xây dựng
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn NSNN
 
5. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND cấp huyện, thị xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định) 
- Người nộp hồ sơ xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND cấp huyện, thị xã
- Thời gian trả kết quả: Vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật ;
- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
b) Số lượng hồ sơ:1(bộ)       
Thời gian giải quyết:
- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND cấp huyện, thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT
Lệ phí:
- Lệ phí thẩm định dự án: Mức lệ phí tính theo tỷ lệ % (Có phụ lục đính kèm)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán độc lập đối với các dự án mới.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng