Lĩnh vực Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ NSNN (dưới 500 căn)
 

3. Thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (có số lượng nhà ở dưới 500 căn) đã được phê duyệt.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ):
+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã .
- Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả người đến nhận phải mang theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận bổ sung nội dung dự án;
- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền kèm theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trường hợp cơ quan thẩm định phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản phô tô) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).
Thời hạn giải quyết:
 
20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã.
 - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Văn bản chấp thuận bổ sung.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
 
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Ngày có hiệu lực 01/7/2006;
- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng