Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
 
43. Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng từ: 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều từ: 13h30’ đến 16h30.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
     + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
     + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ các thông tin để người đến giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng từ: 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều từ: 13h30’ đến 16h30.
- Người đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn; nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu phí (trường hợp giao dịch có thu phí).
Trong trường hợp đi nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (Mẫu số 16 ĐK);
2. Một trong các giấy tờ sau: Di chúc; Biên bản phân chia thừa kế; Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giầy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người nhận thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
• Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
• Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện.
• Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC(nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện; UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy chứng nhận.           
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (Mẫu số 16 ĐK).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø Luật Đất đai số 13/2003/ QH11 ngày 26/11/2003;
Ø Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Ø Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Ø Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
Ø Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
Ø Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách Nhà nước.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụ   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất cho người VN định cư ở nước ngoài được sở   (16/01/2014)
 • Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá qu   (16/01/2014)
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, c   (16/01/2014)
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đ   (16/01/2014)
 • Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân   (16/01/2014)
 • Cho thuê đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân.   (16/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất cho người có quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách   (16/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất trong trường hợp tách hoặc hợp thửa cho người VN định cư ở nước ngoài   (16/01/2014)
 • Cấp lại GCN do bị mất cho người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam   (16/01/2014)
 • Cấp GCN với trường hợp người sử dụng đất là chủ sở hữu rừng sản xuất, rừng trồng cho người VN định c   (16/01/2014)
 • Cấp GCN với trường hợp người sử dụng đất là chủ sở hữu nhà ở, cho người VN định cư ở   (16/01/2014)
 • Cấp GCN đối với trường hợp sở hữu tài sản mà chủ sở hữu không là người sử dụng đất cho người VN định   (16/01/2014)
 • Cấp GCN đối với thửa đất không có tài sản gắn liền với đất của chủ khác cho người VN định cư ở nước   (16/01/2014)