Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ sáu 15/11/2019
Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình,
 
23. Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng từ: 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều từ: 13h30’ đến 16h30.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
     + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
     + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ các thông tin để người đến giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng từ: 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều từ: 13h30’ đến 16h30.
- Người đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn; nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu phí (trường hợp giao dịch có thu phí).
Trong trường hợp đi nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp;
- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp;
- Văn bản uỷ quyền (nếu có);
- Bản gốc một trong các loại Giấy chứng nhận gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
• Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện.
• Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện.
• Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
 
Lệ phí xoá đăng ký giao dịch bảo đảm: 10.000 đồng/hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Mẫu đơn số 03/XĐK (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT): Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cơ quan đăng ký thế chấp thực hiện xoá đăng ký thế chấp trong các trường hợp sau:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện;
2. Việc thế chấp được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
3. Hợp đồng thế chấp bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án;
4. Tài sản thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật;
5. Theo thỏa thuận của các bên.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
 - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004; sửa đổi bổ xung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004;
- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ;
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn  việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp Ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp   (16/01/2014)
 • Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký   (16/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không   (15/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng   (15/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (15/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình,   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân   (15/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá   (15/01/2014)
 • Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; không trực tiếp sản xu   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nư   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam đị   (15/01/2014)
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước n   (15/01/2014)
 • Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định c   (15/01/2014)
 • Đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   (15/01/2014)