Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng
 
19. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Ghi nội dung đăng ký
Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận, vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai. Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp,
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp phí,lệ phí; người nhận kết quả mang phiếu đến nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và chứng minh thư của người được uỷ quyền.   
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:
1) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);
2) Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);
3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
4) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.
+ Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:
1) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);
2) Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);
3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
4) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;
5) Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Nghị định số 88/2009/NĐ-CP).
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ chiều thì việc đăng ký được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Hồ sơ đã xác nhận
Lệ phí:
Lệ phí Đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000 đồng/hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 nghị định của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn  việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
- Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (15/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình,   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân   (15/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá   (15/01/2014)
 • Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; không trực tiếp sản xu   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nư   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam đị   (15/01/2014)
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước n   (15/01/2014)
 • Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định c   (15/01/2014)
 • Đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   (15/01/2014)
 • Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (15/01/2014)
 • Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huy   (15/01/2014)
 • Đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản   (15/01/2014)
 • Đăng ký cam kết BVMT với đối tượng Dự án, phương án HĐSX, kinh doanh, dịch vụ phải lập và đăng ký lạ   (15/01/2014)