Công báo
Thứ tư 16/10/2019
Công báo số 7 năm 2013
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
 
VĂN BẢN QUY PHẠM
 
23-9-2013
Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu
3
24-9-2013
Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
14
24-9-2013
Quyết định số: 25/2013/QĐ- UBND Về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
24
30-9-2013
Quyết định số: 26/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp.
39
02-10-2013
Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBNDVề việc sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
50
09-10-2013
Quyết định số: 28 /2013/QĐ-UBND Bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung Quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu
54
29-10-2013
Quyết định số: 29/ 2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển  sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016
61
30-10-2013
Quyết định số: 30 /2013/QĐ-UBND Về việc quy định một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
75
14-11-2013
Quyết định số: 31 /2013/QĐ-UBND Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
77
14-11-2013
Quyết định số: 32 /2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu
80

 

 Tập đính kèm

 

 
TTTH-CB
 print   send mail
Các tin đã đăng