Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 02 năm 2013
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
07-12-2012
Nghị quyết số: 67/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
07-12-2012
Nghị quyết số: 69/2012/NQ-HĐND ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

     

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng