Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 14 năm 2012
 
31-10-2012
 
Quyết định số: 33/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
07-11-2012
 
Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
15-11-2012
 
Quyết định số: 35/2012/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
27-11-2012
 
Quyết định số: 36/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
 
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng