Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 12 và 13 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
28-9-2012
Quyết định số: 29/2012/QĐ-UBND Về ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2

 Tập đính kèm 

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng