Công báo
Thứ bảy 21/9/2019
Công báo số 10 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
20-8-2012
Quyết định số: 17/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011- 2020.
3
 
22-8-2012
Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
16
 
30-8-2012
Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
19
31-8-2012
Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
21
05-9-2012
Quyết định số: 21/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29
12-9-2012
Quyết định số: 22/2012/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
43
05-9-2012
Chỉ thị số: 10/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
45
 
13-9-2012
Chỉ thị số: 11/CT-UBND về đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII.
48
 
18-9-2012
Chỉ thị số: 12/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012.
53
25-9-2012
Chỉ thị số: 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
56
22-8-2012
Quyết định số: 867/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu.
59
22-8-2012
Quyết định số: 868/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Y học tỉnh Lai Châu.
61
22-8-2012
Quyết định số: 869/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Đông Y tỉnh Lai Châu.
63
22-8-2012
Quyết định số: 870/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Sìn Hồ.
65
22-8-2012
Quyết định số: 871/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu.
67
23-8-2012
Quyết định số: 877/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2020.
69
31-8-2012
Quyết định số: 911/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ-TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.
84

 Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng