Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 09 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
 
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 56/2012/NQ-HĐND về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
25 - 7 - 2012
Quyết định số: 15/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
98
06 - 8 - 2012
Quyết định số: 16/2012/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt - Trung.
150

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng