Sở Y Tế
Thứ ba 12/11/2019
Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc
 
06.  Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý dược Sở Y tế.
Địa chỉ: phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - Lai Châu.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Nộp và nhận kết quả tại phòng Quản lý dược.
Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì người trực tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian trả kết quả tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Trả kết quả.
Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn. Trong trường hợp có người đến nhận hộ thì phải xuất trình giấy ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản đăng ký Thực hành tốt phân phối thuốc.
- Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
- Tài liệu, chương trình huấn luyện Thực hành tốt phân phối thuốc tại cơ sở.
- Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo của cơ sở.
- Sơ đồ tổ chức của cơ sở (bao gồm: tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống phân phối (cơ sở, chi nhánh, kho, đại lý). Sơ đồ phải thể hiện rõ tên, chức danh, trình độ chuyên môn của các cán bộ chủ chốt của cơ sở và các đơn vị trực thuộc.
- Sơ đồ vị trí và thiết kế của kho (doanh nghiệp, chi nhánh).
- Danh mục thiết bị bảo quản của cơ sở, phương tiện vận chuyển, phân phối... Nếu việc vận chuyển thuốc được thực hiện qua hợp đồng phải có bản tài liệu giới thiệu về pháp nhân, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản.
- Danh mục các đối tượng được bảo quản, cung ứng phấn phối.
- Giấy xác nhận hoặc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
Biên bản tự kiểm tra việc triển khai Thực hành tốt phân phối thuốc (thành viên tham gia tự kiểm tra, các nội dung và những phát hiện, đề xuất thời gian và biện pháp khắc phục những bất cập...)
b) Số lượng hồ sơ:     02        (bộ) bản gốc.
Thời hạn giải quyết:
       30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
-         Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Phòng Quản lý dược Sở Y tế tỉnh Lai Châu
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
-   Giấy chứng nhận                        
 
Lệ phí:
- Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc. (phụ lục số 1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
-         Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Dược đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2010.
Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc.
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc   (20/07/2012)
 • Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc   (20/07/2012)
 • Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc   (20/07/2012)
 • Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người   (20/07/2012)
 • Cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều hiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng, hàm, mặt   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ y tế   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với nhà hộ sinh   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng   (20/07/2012)