Sở Thông tin & Truyền thông
Thứ ba 12/11/2019
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm
 
 
2 . Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: - Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                              - Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả.
Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30’.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao kết quả thẩm định cho người đến nhận kết quả thẩm định.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
           1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép ghi rõ loại văn hoá phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng; (phụ lục 9 kèm theo)
           2. Trường hợp nhập khẩu văn hoá phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuộc cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân địa phương);
           3. Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hoá phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định.   
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
Thời hạn giải quyết:
Hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
   Tổ chức
   Cá nhân                                                              
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép                                  
 
Lệ phí:
- Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm: 20.000 đồng (hai mươi ngàn đồng).
- Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu. (có biểu mẫu đính kèm)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm) (phụ lục 9 kèm theo).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Xuất bản số :30/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. Một số Điều của Luật Xuất bản;
Ø     Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
Ø     Quyết định số 68/2006 QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm.
 

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy phép hoạt động in   (22/06/2012)
 • Giải quyết đơn thư khiếu nại   (22/06/2012)
 • Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công ích   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép mở rộng, nâng cấp mạng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng   (22/06/2012)
 • Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định các dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh   (22/06/2012)
 • Đổi thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp lại thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử )   (22/06/2012)