Sở Thông tin & Truyền thông
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công ích
 
5  . Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công ích (DVVTCI), đối với các doanh nghiệp cung ứng DVVTCI trên địa bàn tỉnh.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                              + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao kết quả thẩm định cho người đến nhận kết quả thẩm định.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
 
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Báo cáo sản lượng từng loại sản phẩm DVVTCI
 + Hàng quý, từ ngày 01 đến ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền tại địa phương lập các Biểu mẫu về sản lượng DVVTCI, kèm theo các Bảng kê chi tiết theo từng sản phẩm dịch vụ đã thực hiện quý trước gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
 + Biểu mẫu báo cáo các loại sản phẩm DVVTCI quy định tại phần phụ lục của Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ;
b. Tài liệu liên quan đến các biểu mẫu báo cáo sản lượng DVVTCI:
Tài liệu liên quan đến biểu mẫu báo cáo phải chính xác, đầy đủ, trung thực gồm có:
+ Danh sách các điểm truy nhập viễn thông công cộng;
+ Danh sách các trạm VSAT - IP;
+ Bảng kê danh sách tên thuê bao, số máy thuê bao, địa chỉ thuê bao, hiện đang được duy trì;
+ Bảng kê danh sách tên thuê bao, số máy thuê bao, địa chỉ thuê bao, ngày tháng năm hoà mạng/ ngừng sử dụng dịch vụ ;
+ Đĩa CD-ROM dữ liệu;
+ Một số tài liệu khác liên quan đến sản lượng sản phẩm DVVTCI ...
b) Số lượng hồ sơ:     03 (bộ chính)
Thời hạn giải quyết:
Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông và Truyền thông Lai Châu.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Thẩm tra xác nhận.
 
Lệ phí:
Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI), đối với các doanh nghiệp cung ứng DVVTCI trên địa bàn tỉnh.
Mức phí, lệ phí: Theo quy định tạiThông tư số 14/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương;(có phụ lục đính kèm biểu mẫu).
 
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
01A1-SL/VTCI; 01A2-SL/VTCI; 01A3-SL/VTCI; 01A4-SL/VTCI; 01A5-SL/VTCI; 01A6-SL/VTCI; 01A7-SL/VTCI; 01B1-SL/VTCI; 01B2-SL/VTCI;
 
Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục cải cách hành chính
Ø        Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ DVVTCI Việt Nam;
Ø        Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình cung cấp DVVTCI đến năm 2010;
Ø        Quyết định số 09/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/05/2007 của của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp DVVTCI;
Ø        Quyết định số 43/2006/QĐ-BBCVT ngày 02/11/2006 của của Bộ Bưu chính, Viễn thông (Nay là Bộ Thông Tin và Truyền thông) về Danh mục DVVTCI;
Ø        Quyết định số 40/2008/QĐ-BBCVT ngày 02/07/2008 của Bộ Thông Tin và Truyền thông Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích;
Ø        Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán, kinh phí hỗ trợ cung ứng DVVTCI giai đoạn 2008 - 2010;
Ø        Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương.
 

 

 

 

 

  Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép mở rộng, nâng cấp mạng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng   (22/06/2012)
 • Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định các dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh   (22/06/2012)
 • Đổi thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp lại thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử )   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo in)   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép hoạt động báo chí ( báo, đài, tạp chí).   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép xuất bản bản tin   (22/06/2012)