Sở Thông tin & Truyền thông
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng
 
3 . Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng
và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                              + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao kết quả thẩm định cho người đến nhận kết quả thẩm định.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục số 3);
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng:Gồm các loại sau:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước) hoặc giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh);
 - Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của cơ quan có thẩm quyền;
 - Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;
 - Giấy chứng nhận tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị mạng và dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền;
+ Đề án cung cấp dịch vụ bao gồm các nội dung chính của kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật (bản gốc).
b) Số lượng hồ sơ:     03 (bộ chính)
Thời hạn giải quyết:
Mười lăm (15)ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông và Truyền thông Lai Châu.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Kết quả thẩm định
 
Lệ phí:
Tên: Tên: Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Mức phí, lệ phí - Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. (có phụ lục đính kèm biểu mẫu).
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Tờ trình đề nghị thẩm định…
 
Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø    Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11/2003;
Ø     Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Ø    Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Ø    Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Ø    Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về Quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển ;
Ø    Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
 
Ø    Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Ban hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông;
 
Ø    Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
Ø        Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ;
Ø        Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 14/4/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Ø        Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành Thông tin và Truyền thông ;
Ø    Thông tư 07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban hành danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành công nghệ thông tin và Truyền thông bắt buộc phải chứng nhận phù và công bố hợp quy;
Ø    Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy;
Ø        Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông;
Ø    Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định;
Ø    Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp;
Ø    QĐ số 285/QĐ – UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007- 2015 và định hướng đến năm 2020.

 

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định các dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh   (22/06/2012)
 • Đổi thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp lại thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử )   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo in)   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép hoạt động báo chí ( báo, đài, tạp chí).   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép xuất bản bản tin   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép xuất bản bản tin   (22/06/2012)
 • Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh   (22/06/2012)