Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng cấp xã
Thứ tư 13/11/2019
Đăng ký thuê đất, thuê lại quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
 
10. Đăng ký thuê đất, thuê lại quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc UBND xã, phường – thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
+ Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 14 00 phút đến 16giờ 30 phút.
Khi đến nộp hồ sơ, người người đến giao dịch phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trong trường hợp đi làm hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
 + Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc UBND xã, phường – thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
 - Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
 + Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 14 00 phút đến 16giờ 30 phút.
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thị xã Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận.
Lệ phí:
Phí và lệ phí địa chính 55.000 đồng (Năm mươi lăm nghìn đồng) bao gồm:
- 20.000 đồng phí thẩm định hồ sơ.
- 25.000 đồng phí địa chính.
- 10.000 đồng phí trích lục bản đồ (Trường hợp không có bản đồ địa chính thì lệ phí trích đo địa chính được tính là: Diện tích (X) 200 đồng/m2).
(Không thu phí và lệ phí địa chính đối với đất trên địa bàn các xã thuộc thị xã Lai Châu)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 10a/ĐĐ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Đất đai số 13/2003/ QH11 ngày 26/11/2003;
Ø     Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Ø     Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Ø     Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
Ø     Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính;
Ø     Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
Ø     Quyết định số 55/2006/QĐ-UB ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu V/v thu phí và lệ phí;
Ø     Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách Nhà nước.

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất   (22/06/2012)
  • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình   (22/06/2012)
  • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất   (22/06/2012)
  • Xác nhận tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai   (22/06/2012)
  • Xác nhận nhà ở, đất ở hợp pháp   (22/06/2012)
  • Xác nhận Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất   (22/06/2012)
  • Tiếp nhận đơn thư về đất đai   (22/06/2012)
  • Hòa giải tranh chấp đất đai   (22/06/2012)
  • Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình   (22/06/2012)