Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng cấp xã
Thứ tư 13/11/2019
Xác nhận nhà ở, đất ở hợp pháp
 
5. Xác nhận nhà ở, đất ở hợp pháp
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Địa chính - xây dựng UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.
- Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì ghi phiếu giao nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn đầy đủ các thông tin để người dân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm tra thực tế theo nội dung đề nghị xác nhận.
 Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận một cửa - UBND cấp xã (vào các ngày làm việc trong tuần). Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị xác nhận nhà đất ở hợp pháp có ý kiến xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố.
2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Đất đai số 13/2003 có hiệu lực ngày 26/11/2003;
Ø     Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Ø      Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Ø      Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
Ø     Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng