Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình
 
1. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Địa chính - xây dựng (Phòng một cửa) UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
- Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
   + Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì ghi phiếu giao nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- Thẩm định, xác nhận hồ sơ.
- Chuyển Hồ sơ lên Văn phòng ĐKQSD đất (hoặc phòng Tài nguyên & Môi trường đối với huyện chưa có Văn phòng ĐKQSD đất).
- Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của từng hộ gia đình tại Văn phòng ĐKQSD đất (hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường).
Bước 3: Trả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân tại trụ sở UBND cấp xã (vào các ngày làm việc trong tuần). Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Hồ sơ thẩm định trích QHXD (nếu có).
2. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04/ĐK).
3. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của luật đất đai (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
55 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp : Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận.
Lệ phí:
Phí và lệ phí địa chính đối với Thị xã Lai Châu là:
1. Lệ phí địa chính: 25.000đ/hồ sơ.
2. Phí trích đo:  200đ/m2
3. Phí thẩm định hồ sơ: 20.000đ.
* Riêng các huyện và các xã thuộc thị xã Lai Châu không thu phí và lệ phí địa chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu số 04/ĐK).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Đất đai số 13/2003 có hiệu lực ngày 26/11/2003;
Ø     Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Ø     Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Ø     Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
Ø      Theo thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính;
Ø     Thông tư số 09/2007/TT-BTNMTngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
Ø     Quyết định số 55/2006/QĐ-UB ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu V/v thu phí và lệ phí.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail