Lĩnh vực Tôn giáo cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã
 
5. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
Cách thức thực hiện:
-         Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
-         Cách 1: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Văn bản thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã
Thời hạn giải quyết:
Trước 15 ngày, trước khi tổ chức quyên góp.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Cơ sở, tổ chức thực hiện việc quyên góp phải đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mụ đích trái pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø              Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
Ø              Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/03/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng