Lĩnh vực Tôn giáo cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo
 
4. Tiếp nhận thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
Cách thức thực hiện:
-         Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
-         Cách 1: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Văn bản thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo.
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa chữa.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Khi sửa chữa cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình, thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng, nhưng trước khi sửa chữa, cải tạo người phụ trách cơ sở tôn giáo phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã sở tại biết.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø              Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
Ø              Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/03/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng