Lĩnh vực Tôn giáo cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
 
2. Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ (Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm )
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
Cách thức thực hiện:
-         Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
-         Cách 1: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó.
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Nội dung đăng ký nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø              Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
Ø              Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/03/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng