Lĩnh vực Tôn giáo cấp xã
Thứ tư 13/11/2019
Tiếp nhận Thông báo tổ chức Lễ hội tín ngưỡng không thuộc cấp tỉnh.
 
1.  Tiếp nhận Thông báo tổ chức Lễ hội tín ngưỡng không thuộc cấp tỉnh.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
Cách thức thực hiện:
-         Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
-         Cách 1: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thông báo tổ chức Lễ hội tín ngưỡng ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội.
- Danh sách ban tổ chức lễ hội
Thời hạn giải quyết:
Trước khi tổ chức lễ hội 15 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Thông báo tổ chức Lễ hội tín ngưỡng không thuộc một trong các lễ hội sau: Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn ; Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống)
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø              Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
Ø              Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/03/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
Hùng Cường
 print   send mail