Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
 
4. Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị giải thể động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. (Căn cứ tình hình thực tế và có văn bản xác minh không đủ điều kiện thực hiện hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và các giấy tờ có liên quan thì ra Quyết định giải thể.)
b) Số lượng hồ sơ:   03 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
05 ngày xác minh tìm hiểu, tuỳ từng trường hợp đã đủ giấy tờ hợp lệ cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ có thể giải quyết ngay.  
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
·        Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
Ø     Quyết định số 31/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 20/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện tối thiểu để thành lập nhóm trẻ;
Ø     Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng