Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ sáu 15/11/2019
Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con
 
40. Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, mẹ, con.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ gồm:
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ ngày nghỉ)
- Cá nhân đến giao dịch cần xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đứng khai (để đối chiếu);
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho đương sự.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để đương sự bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
- Trình tự trả kết quả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định).
- Giấy khai sinh bản chính của người cần bổ sung, cải chính và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung, cải chính.
- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 
- Xuất trình các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nêu trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
(Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chỉ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại địa phuơng nơi đã đăng ký khai sinh trước đây
Khi cá nhân có yêu cầu thay đổi họ tên, chữ đệm phải có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006;
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch;
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký kết hôn theo quy định của Nghị định số 32/2002/NĐ-CP   (22/06/2012)
 • Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ hộ tịch   (22/06/2012)
 • Đăng ký khai tử quá hạn   (22/06/2012)
 • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con   (22/06/2012)
 • Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất   (21/06/2012)
 • Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất   (21/06/2012)
 • Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc khai tử   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai tử   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc sinh   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh quá hạn   (21/06/2012)