Sở Ngoại Vụ
Thứ ba 12/11/2019
Xin tiếp nhận viện trợ phi dự án gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Lai Châu ...
 
1 . Xin tiếp nhận viện trợ phi dự án bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh do cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  + Sáng từ 8h00 đến 11h
                                              + Chiều từ 14h đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
 Điện thoại: 02313878632: Fax 02313876443).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.
 - Phòng Ngoại vụ có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện để có thể tiếp nhận, Sở Ngoại vụ lập Tờ trình, trình UBND tỉnh ra Quyết định tiếp nhận viện trợ phi dự án do cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Trường hợp từ chối ra Quyết định tiếp nhận: Công chức phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản của Sở Ngoại vụ nêu lý do từ chối.
- Trường hợp ra Quyết định tiếp nhận: Nhận Quyết định tại phòng Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận văn bản, trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu.
- Thời gian trao trả Quyết định:
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: + Sáng từ 8h đến 11h00
                                                   + Chiều từ 14h đến 16h30
Cách thức thực hiện:
 Tại trụ sở cơ quan hành chính
 Thôngquahệthốngbưuchính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bản đề nghị xin tiếp nhận viện trợ của đơn vị tiếp nhận
2. Bảng kê chi tiết danh mục hàng viện trợ
3. Văn bản thông báo viện trợ của Nhà tài trợ
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức                       
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhLai Châu
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
 
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Ø     Quyết định số 64/2001/QĐ-TTG ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài .
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng